Διαζύγιο με Αντιδικία

Διαζύγιο με Αντιδικία

Το διαζύγιο με αντιδικία λαμβάνει χώρα όταν οι σύζυγοι αδυνατούν να συνέλθουν σε συμφωνία όσον αφορά καίρια ζητήματα που σχετίζονται με τη λύση του γάμου τους. Σε αντίθεση με το συναινετικό διαζύγιο, όπου οι όροι διαμορφώνονται από κοινού, η αντιδικία οδηγεί σε μια μακρύτερη και πιο περίπλοκη διαδικασία, με την τελική απόφαση να λαμβάνεται από το δικαστήριο.

Αίτηση Διαζυγίου

Η έναρξη της διαδικασίας γίνεται με την κατάθεση αίτησης διαζυγίου από τον ένα ή και τους δύο συζύγους. Η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, βάσει του τόπου κατοικίας του αιτούντος ή του τελευταίου κοινού τόπου κατοικίας των συζύγων.

Στην αίτηση διατυπώνονται:

 • Η πρόθεση λύσης του γάμου
 • Λόγοι διαζυγίου: Ισχυρός κλονισμός του γάμου, με τεκμήρια (π.χ. μαρτυρίες, έγγραφα)
 • Απαιτήσεις:
  • Ζητήματα επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας για τυχόν ανήλικα τέκνα
  • Οικονομικές απαιτήσεις (π.χ. διατροφή συζύγου, χρήση οικογενειακής στέγης)
  • Ρύθμιση περιουσιακών στοιχείων

Διαδικασία στο Δικαστήριο

Ακολουθεί η συζήτηση της υπόθεσης στο δικαστήριο, όπου:

 • Παρουσιάζονται οι θέσεις και τα αιτήματα των δύο πλευρών, με την υποστήριξη των πληρεξούσιων δικηγόρων
 • Εξετάζονται τυχόν μάρτυρες που καλούνται από τους συζύγους
 • Γίνεται έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των περιουσιακών στοιχείων
 • Εκδίδεται η απόφαση του δικαστηρίου, η οποία λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία και τεκμήρια

Η διαδικασία στο δικαστήριο μπορεί να διαρκέσει από μερικούς μήνες έως και ένα ή δύο χρόνια, ανάλογα με την πολυπλοκότητα της υπόθεσης και το φόρτο εργασίας του δικαστηρίου.

Σημαντικά Σημεία

 • Εξαιρετικά σημαντική είναι η επιλογή ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικηγόρου που θα διαχειριστεί την υπόθεση με αποτελεσματικότητα.
 • Η ψυχολογική υποστήριξη μπορεί να αποδειχθεί απαραίτητη για την αντιμετώπιση του άγχους και των συναισθηματικών δυσκολιών που σχετίζονται με τη διαδικασία.
 • Συνιστάται η διερεύνηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση, πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο.
 • Η ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε πλευράς είναι απαραίτητη για την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας.

Το κόστος ενός διαζυγίου με αντιδικία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με πολλούς παράγοντες, όπως η διάρκεια του διαζυγίου, η πολυπλοκότητα των θεμάτων που αντιμετωπίζονται, η χώρα ή περιοχή όπου εκδικάζεται η υπόθεση, οι δικηγόροι που εργάζονται στην υπόθεση και άλλοι παράγοντες.

Τα έξοδα μπορεί να περιλαμβάνουν τα δικηγορικά τέλη, τις δικαστικές δαπάνες, το κόστος εκτίμησης της περιουσίας, το κόστος τυχόν ψυχολογικής υποστήριξης, και άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία του διαζυγίου.

Συνήθως, η αντιδικία διαδικασία είναι πιο ακριβή από την αμοιβαία συμφωνία, καθώς οι δικηγόροι θα πρέπει να εργαστούν πιο εντατικά για να προασπίσουν τα συμφέροντα του πελάτη τους στο δικαστήριο. Είναι σημαντικό να συζητήσετε τα οικονομικά θέματα με το δικηγόρο σας και να κατανοήσετε πλήρως το κόστος πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία του διαζυγίου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *