Αποδοχή Κληρονομιάς

Αποδοχή Κληρονομιάς

Αποδοχή Κληρονομιάς: Η κληρονομική περιουσία διακρίνεται σε δύο μέρη, το ενεργητικό και το παθητικό.

Στο ενεργητικό περιλαμβάνονται τα ακίνητα, όπως σπίτια, οικόπεδα, αγροτεμάχια, τραπεζικοί λογαριασμοί και επενδυτικά προϊόντα όπως ομόλογα και μετοχές. Επίσης, περιλαμβάνει κινητά αγαθά όπως αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, σκάφη, κοσμήματα, έργα τέχνης και άλλα προσωπικά αντικείμενα του κληρονόμου. Στο παθητικό της κληρονομιάς περιλαμβάνονται τα οφειλόμενα χρέη.

Σε περίπτωση που τα χρέη υπερβαίνουν τα ενεργητικά, ο κληρονόμος μπορεί να απορρίψει την κληρονομιά εντός 4 μηνών από το θάνατο του προηγούμενου ιδιοκτήτη ή από τη δημοσίευση της διαθήκης, αν υπάρχει. Η αποδοχή της κληρονομιάς μπορεί να γίνει είτε σιωπηρά είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Αν δεν υπάρχει απόρριψη, μετά τη λήξη της προθεσμίας θεωρείται ότι η κληρονομιά έχει γίνει δεκτή σιωπηρά. Επίσης, σημειώνεται ότι με συμβολαιογραφικό έγγραφο μπορεί να γίνει αποδοχή μόνο των ακινήτων.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, η κληρονομιά διανέμεται σύμφωνα με τον νόμο. Σύμφωνα με αυτόν, οι κληρονόμοι στην πρώτη τάξη είναι τα τέκνα του εκλιπόντος. Αν δεν υπάρχουν τέκνα, κληρονομούν οι γονείς και τα αδέλφια. Στη δεύτερη τάξη κληρονομούν γονείς, αδέλφια και τα τέκνα αδελφών. Στην τρίτη τάξη κληρονομούν παππούδες και γιαγιάδες, ενώ αν αυτοί δεν υπάρχουν, η κληρονομιά περνά στους άλλους κατά σειρά συγγενείς. Ο νόμος ορίζει την κατανομή της κληρονομίας μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών κληρονόμων.

Τέταρτη Τάξη: Προπαππούδες – Προγιαγιάδες (Άρθρο 1817 ΑΚ)

Στην τέταρτη τάξη καλούνται οι προπαππούδες και οι προγιαγιάδες του κληρονομουμένου. Οι προπαππούδες και οι προγιαγιάδες που ζουν κατά το χρόνο της επαγωγής κληρονομούν κατ’ ισομοιρία, ανεξάρτητα αν ανήκουν στην ίδια ή σε διάφορες γραμμές. Ο επιζών σύζυγος (Άρθρο 1820 ΑΚ) καλείται ως κληρονόμος εξ αδιαθέτου, με τους συγγενείς της πρώτης τάξης να λαμβάνουν το τέταρτο (1/4) και τους συγγενείς των άλλων τάξεων το μισό (1/2) της κληρονομίας. Επιπλέον, παίρνει τα έπιπλα, σκεύη, ενδύματα και άλλα οικιακά αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν και οι δύο σύζυγοι. Αν υπάρχουν τέκνα του εκλιπόντος συζύγου, λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και αυτών, εάν απαιτείται λόγω επιείκειας.

Πέμπτη Τάξη: Ο επιζών σύζυγος (Άρθρο 1821 ΑΚ) καλείται ως κληρονόμος εξ αδιαθέτου εάν δεν υπάρχουν συγγενείς μέχρι και 4ης τάξεως. Αν δεν υπάρχουν συγγενείς μέχρι την τέταρτη τάξη, ο επιζών σύζυγος καλείται ως κληρονόμος σε ολόκληρη την κληρονομία.

Έκτη Τάξη: Δημόσιο (Άρθρο 1824 ΑΚ) – Εάν δεν υπάρχει συγγενής ή σύζυγος που να καλείται κατά το νόμο, το δημόσιο καλείται ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος.

Αν υπάρχει διαθήκη, ορίζονται οι κληρονόμοι σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη σε διαφορετικά ποσοστά από αυτά της εξ’ αδιαθέτου διαδοχής ή σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία. Η αποδοχή της κληρονομίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω συμβολαιογραφικής πράξης οποτεδήποτε μέσα στα χρόνια.

Συμπερασματικά, αν η κληρονομία έχει χρέη που υπερβαίνουν το ενεργητικό της, ο κληρονόμος μπορεί να προστατευθεί από αυτά μέσω της αποδοχής της κληρονομίας με το ευεργέτημα της αποδοχής, όπου ευθύνεται μόνο για τα χρέη μέχρι το ενεργητικό της κληρονομίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *